1.MİKROENJEKSİYONUN TÜP BEBEK YÖNTEMİNDEN FARKI NEDİR?

Tüp Bebek yönteminde, vücut dışına alınan sperm ve yumurtalar laboratuvarda özel bir ortamda biraraya getirilerek döllenmenin kendiliğinden oluşması beklenir.Hareketleri ve dölleme kapasitesi yetersiz,az sayıda ve şiddetli şekil bozukluğu gösteren spermler yumurtayı kendiliğinden delerek döllenmeyi sağlayamazlar.Bu durumda spermler,yumurta içine enjekte edilerek döllenme sağlanır.Bu işleme mikroenjeksiyon adı verilir.